İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği
Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2010 tarihinde Fakültemizde yapıldı.

HABERLER

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2010 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapıldı.
Gündem aşağıdaki gibi gerçekleşti :

-- Dernek Başkanı Çiğdem Akalp'in açış konuşması, 
-- Genel kurul başkanlık divanının seçimi, saygı duruşu, 
-- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, bilançonun ve gelir-gider tablolarının okunması ve ibrası, 
-- Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması ve ibrası, 
-- 2010-2012 dönemi tahmini çalışma programının okunması, 
-- Bazı üyelerin dilek ve önerileri,
-- Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi
-- Divan Başkanı'nın konuşması ve kapanış.