İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

Genel Kurulumuz 17 Kasım 2018 Saat 11.00'de İstanbul Barosu Konferans Salounu'nda

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği'nin Genel Kurulu, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11:00'de İnönü caddesi, Dümen sokak, Günaydın apt. No.3/5 Gümüşsuyu Beyoğlu adresindeki IDEA Hukuk Bürosu'nda toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündemle 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11:00'de İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2, 34430, Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda yapılacaktır. GÜNDEM 1. Dernek Başkanının açış konuşması 2. Başkanlık Divanı seçimi 3. Saygı duruşu 4. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması 5. Çalışma dönemi faaliyet raporu ile gelir gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi 6. Çalışma dönemi Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi 7. Gelecek dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oylanması 8. Gelecek dönem yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyelerinin seçimi 9. Dilek ve öneriler 10.Divan başkanının toplantıyı kapatışı