İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

Genel Kurulumuz 17 Kasım 2018 Saat 11.00'de İstanbul Barosu Konferans Salounu'nda

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği'nin Genel Kurulu, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11:00'de İnönü caddesi, Dümen sokak, Günaydın apt. No.3/5 Gümüşsuyu Beyoğlu adresindeki IDEA Hukuk Bürosu'nda toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündemle 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 11:00'de İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2, Beyoğlu İstanbul Barosu Konferans Salonun'da yapılacaktır